Rabu, 22 Februari 2012

Istilah Boso Jowo


Jeneng Anak Kewan

Anak Asu : Kirik
Anak Ayam : Kuthuk
Anak Angkrang : Kroto
Anak Bandheng : Nener
Anak Bantheng : Cendhet
Anak Babi : Gambluk
Anak Baya : Rete
Anak Banyak : Blegur
Anak Bebek : Meri
Anak Bulus : Kethul
Anak Cecak : Sawiyah
Anak Celeng : Genjik
Anak Cacing : Lur
Anak Coro : Mendhet
Anak Dara : Piyik
Anak Emprit : Indhil
Anak Gajah : Bledhug
Anak Garangan : Rase
Anak Gangsir : Clondo
Anak Gagak : Engkak
Anak Gemak : Drigul
Anak Gundhik : Rayap
Anak Iwak : Beyong
Anak Jaran : Belo
Anak Jangkrik : Gendholo
Anak Kancil : Kenthi
Anak Kadal : Tobil
Anak Kebo : Gudel
Anak Kemangga : Ceriwi
Anak Kethek : Munyuk
Anak Konang : Endrak
Anak Kodok : Precil
Anak Kucing : Cemeng
Anak Kutuk : Kotesan
Anak Lawa : Kampret
Anak Laler : Singgat
Anak Lamuk : Jenthik
Anak Lele : Jabrisan
Anak Luwing : Gonggo
Anak Lutung : Kenyung
Anak Luwak : Kuwuk
Anak Manuk : Piyik
Anak Macan : Gogor
Anak Merak : Uncung
Anak Menjangan : Kompreng
Anak Menthok : Minthi
Anak Sapi : Pedhet
Anak Singa : Dibal
Anak Tawon : Gana
Anak Tambra : Bokol
Anak Tekek : Celoto
Anak Tikus : Cindhil
Anak Tongkol : Cengkik
Anak Tuma : Kor
Anak Urang : Grago
Anak Ula : Kisi
Anak Walang : Dhogol
Anak Wedhus : Cempe
Anak Welut : Udhet
Anak Yuyu : Beyes

Jeneng Godhong-godhongan

Godhong Asem : Sinom
Godhong Aren : Dliring
Godhong Cocor bebek : Tiba urip
Godhong Dhadhap : Tawa
Godhong Gebang : Kajang
Godhong Gedhang enom : Pupus
Godhong Gedhang tuwa : Ujungan
Godhong Gedhang garing : Klaras
Godhong Jati : Jompong
Godhong Jambe : Dedel/Pracat
Godhong Jarak : Bledheg
Godhong Kates : Gampleng
Godhong Kluwih : Kleyang
Godhong Kacang brol : Rendheng
Godhong Kacang lanjaran : Lembayung
Godhong Kelor : Sewu
Godhong Krambil enom : Janur
Godhong Krambil tuwa : Blarak
Godhong Lombok : Sabrang
Godhong Lempuyang : lirih
Godhong Mlinjo : So
Godhong Pring : Elarmanyura
Godhong Pari : Damen
Godhong Randhu : Baladhewa
Godhong Siwalan : Lontar
Godhong Tela : Jlegor
Godhong Tales : Lumbu
Godhong Turi : Pethuk
Godhong Tebu teles : Momol
Godhong Tebu garing : Rapak
Godhong Waluh : Lomah lamah

Jeneng Kembang

Kembang Aren : Dangu
Kembang Blimbing : Maya
Kembang Cubung : Torong
Kembang Cengkeh : Polong
Kembang Duren : Dlongop
Kembang Dhadhap : Celung
Kembang Garut : Grameng
Kembang Gori : Angkup
Kembang Ganyong : Puspanyidra
Kembang Gembili : Seneng
Kembang Gedhang : Ontong/Tuntut
Kembang Jambe : Mayang
Kembang Jati : Janggleng
Kembang Jagung : Jeprak/Sinuwun
Kembang Jambu : Karuk
Kembang Jarak : Juwis
Kembang Kopi : Blanggreng
Kembang Kacang : Besengut
Kembang Kara : Kepek
Kembang Kencur : Sedhet
Kembang Kanthil : Gadhing
Kembang Kelor : Limaran
Kembang Kapas : Kadi
Kembang Kecipir : Cethethet
Kembang Kluwih : Onthel
Kembang Krokot : Naknik
Kembang Krambil : Manggar
Kembang Lombok : Menik
Kembang Lamtoro : Jedhidhing
Kembang Mlinjo : Kroto
Kembang Nangka : Babal
Kembang Pete : Pendul
Kembang Pandhan : Pundhak
Kembang Pace : Nyreweteh
Kembang Pring : Krosak
Kembang Pohong : Ingklik
Kembang Randhu : Karuk
Kembang Salak : Ketheker
Kembang Suruh : Drenges
Kembang Tales : Pancal
Kembang Tebu : Gleges
Kembang Timun : Montro

Jeneng wit, Jeneng woh, Jeneng isi, Jeneng penthil

Jeneng Penthil

Pentil Asem : Cempaluk
Pentil Jambu : Karuk
Pentil Jagung : Janten
Pentil Jambe : Bleber
Pentil Krambil : Cengkir
Pentil Kacang : Besengut
Pentil Manggis : Blibar
Pentil Nangka : Babal
Pentil Pelem : Pencit
Pentil Randhu : Plencing
Pentil Mlinjo : Kroto
Pentil Semangka : Plonco
Pentil Timun : Serit

Jeneng Isi-isian

Isi Asem : Klungsu
Isi Duren : Pongge
Isi Kluwih : Bethem
Isi Nangka : Beton
Isi Pelem : Pelok
Isi Randhu : Klentheng
Isi Salak : Kenthos
Isi Semangka : Kwaci
Isi Sawo : Kecik
Isi Kecipir : Botor
Isi Jambe : Jebug
Isi Kates : Trempos
Isi Krambil : Kenthos
Isi Kluwak : Pucung
Isi Mlinjo : Klathak

Jeneng Woh-wohan

Woh Aren : Kolang kaling
Woh Bengkowang : Besusu
Woh Cengkeh : Polong
Woh Gebang : Krandhing
Woh Jati : Janggleng
Woh Kesambi : Kecacil
Woh Kanthil : Gandhek
Woh Kelor : Klenthang
Woh So : Mlinjo
Woh Turi : Klentang
Woh Uwi : Katak

Wit=witan

Wit Jagung : Tebon
Wit Telo : Lung
Wit Aren : Ruyung
Wit Pari : Damen
Wit Jambe : Pucang
Wit Gedhang : Debog
Wit Siwalan : Tal
Wit Kapuk : Randhu
Wit Kacang : Rendheng
Wit Pring tuwa : Bungkilan
Wit Pring enom : Bung
Wit Mlinjo : So
Wit Krambil : Glugu
Wit Jati enom : Janggelan

Jeneng Tali lan jeneng Wektu

Tali

Amben : Tali weteng jaran
Dhadhung : Tali kanggo nancang sapi
Dhandan : Tali kanggo nggeret glondhongan kayu
Elis : Tali kendhali
Goci : Tali layangan
Godhi : Tali gombal
Jala jala : Tali kanggo mbendheng kelir
Janget/Ulap ulap : Tali blebet garane pethel
Jejet : Tali plipitan
Keluh : Tali ing irung sapi
Klanthe : Tali caping
Koloran/Usus usus : Tali Kathok
Pluntur : Tali kanggo nggantung gong/nyangga gamelan
Salang : Tali pikulan
Sawed : Tali pasangan sapi
Sendheng : Tali gendhewa/langkap
Setagen/Sabuk/Setut : Tali weteng wong
Suh : Tali sapu
Tutus : Tali saka irat iratan pring/penjalin
Ulur : Tali kanggo ngulukake layangan
Upat upat : Tali pecut
Uwed : Tali kanggo ngubengake gangsingan

Wektu

Watara jam 06 esuk diarani : Byar
Watara jam 09 esuk diarani : Gumatel
Watara jam 10 esuk diarani : Pecat sawet/Wisan gawe
Watara jam 12 awan diarani : Bedhug
Watara jam 02 awan diarani : Lingsir kulon
Watara jam 03 awan diarani : Ngasar
Watara jam 05 sore diarani : Tunggang gunung
Watara jam 05:30 sore diarani : Tiba layu
Watara jam 06 sore diarani : Magrib/Surup/Sandikala
Watara jam 07 wengi diarani : Ngisak
Watara jam 09 wengi diarani : Sirep bocah
Watara jam 11 wengi diarani : Sirep wong
Watara jam 12 wengi diarani : Tengah wengi
Watara jam 01 wengi diarani : Lingsir wengi
Watara jam 02 wengi diarani : Titiyoni
Watara jam 03 wengi diarani : Jago kluruk sepisan
Watara jam 04 wengi diarani : Subuh/Jago kluruk kapindho
Watara jam 05 esuk diarani : Saput lemah/Parak esuk 

Candraning Manungsa

alise
:
nanggal sepisan
astane
:
 nggendhewa
athi-athine
:
 ngudhup turi
awake
:
 ramping
bangkekane
:
 nawon kemit
bathuke
:
 nyela cendhani
bokonge
:
 manjang ngilang
brengose
:
 nglaler menclok
brengose
:
 nguler keket
cahyane
:
 sumunu/ sumunar
cahyane
:
 ngalentrih
drijine
:
 mucuk eri
godhge
:
 simbar rumembun
gulune
:
 ngelung gadhung
gulune
:
 ngolan-olan
eseme
:
 kaya madu
eseme
:
 pahit madu
idepe
:
 tumenga ing tawang
irunge
:
 kencana pinatar
irunge
:
 mbangir
irunge
:
 ngudhup mlathi
kempole
:
 ngembang pudhak
kempole
:
 nyikil walang
lakune
:
 macan 1uwe
lakune
:
 mager timun
lembehane
:
 mblarak sempal
lambene
:
 manggis karengat
lambene
:
 nggula satemlik
lengene
:
 nggandhewa pinenthang
mripate
:
 blalak-blalak
mripate
:
 ndamar kanginan
netrane
:
 liyep alindri
pakulitane
:
 ngulit langsep
pakulitane
:
 ireng manis
pamulune
:
 ambengle kiris
pamulune
:
 prada binabar
pawakane
:
 gagah pidegsa
pawakane
:
 ramping
pipine
:
 nduren sajuring
polatane
:
 ruruh jatmika
praene
:
 sumunar
pundhake
:
 nraju emas
rambute
:
 ngandhan-andhan
rambute
:
 ngembang bakung
sinome
:
 micis wuncah
sinome
:
 mbibis mabur
slirane
:
 sidhet singset
solahe
:
 merak ati
susune
:
 nyengkir gadhing
swarane
:
 ngombak banyu
tangane
:
 nggandhewa pinenthang
tungkake
:
 bunder lir jinangka
ulate
:
 sumeh / sumunar
untune
:
 miji timun
untune
:
 ngelar kombang
wange
:
 ngungkal genang
wange
:
 nyangkal putung
watake
:
 andhap asor
wentise
:
 mukang gangsir
wentise
:
 ndamen meteng

Dikutip dari sini

Jumat, 17 Februari 2012

Terapi Refleksi Telapak Tangan

 
1. SAKIT KEPALA

Area refleksi yang efektif untuk sakit kepala terletak di sisi kiri dan kanan jari tengah, di bagian telinga kiri dan telinga kanan, serta ubun-ubun. Dapat pula dilakukan perangsangan pada titik refleksi berdasarkan penyakit tertentu yang menyebabkan sakit kepala, seperti limpa, tekanan darah tinggi, mata kiri, mata kanan, dan tekanan darah rendah.

2. PUNDAK PEGAL

Area refleksi untuk pundak terletak di bagian pangkal telunjuk kelingking, yaitu pada titik lelah, kelelahan, lengan kanan, dan lengan kiri. Jika bagian lever dan saluran lever terasa tidak enak, bagian ini dapat dirangsang sekaligus.

3. TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI)

Area refleksi yang efektif untuk hipertensi terletak disisi jari tengah pada zona ginjal kiri dan kanan. Lakukan juga perangsangan pada titik jantung bagian kanan, jantung bagian kiri, ana ginjal kanan, anak ginjal kiri, dan tekanan darah tinggi serta titik akupunktur shixuan yang terletak di ujung-ujung jari. refleksi ini sebaiknya dilakukan secara rutin setiap hari. Dengan demikian tensi darah yang tinggi dapat dikendalikan perlahan-lahan.


4. TEKANAN DARAH RENDAH (HIPOTENSI)

Untuk menormalkan tekanan darah terapi refleksi dapat dilakukan dengan merangsang zona refleksi tekanan darah rendah, anak ginjal kanan, dan anak ginjal kiri. Titik akupunktur peningkat tekanan yang terletak di belakang telapak tangan dekat pergelangan tangan dapat dikombinasikan dengan terapi refleksi.

5. KELELAHAN MATA

Daerah refleksi yang efektif untuk kelelahan mata berpusat di lever, ginjal kiri, mata kanan, mata kiri, anak ginjal kanan, dan anak ginjal kiri, radang kandung empedu.

6. ANEMIA

Daerah refleksi yang tepat untuk anemia terletak di lever, limpa, anak ginjal kanan, anak ginjal kiri, organ otak (berada di titik shi xuan jari tengah dan titik shi xuan ibu jari), dan lambung.

7. PENYAKIT DINGIN

Untuk penyakit dingin refleksi yang efektif terletak di lever, ginjal kiri, ginjal kanan, qi limpa lemah, anak ginjal kanan, anak ginjal kiri, dan titik lever yaitu titik lelah berkhasiat bagi pengobatan penyakit dingin. Selain itu lakukan pemijatan pada titik akupunktur Yang Xi di bagian bawah pada bagian telapak tangan atau di punggung tangan.

8. PUSING DAN TINITUS

Dalam ilmu pengobatan timur disebutkan bahwa ginjal berpengatuh besar terhada tinitus. Maka daerah refleksi untuk mengurangi tinitus dan pusing selain pada telinga kanan, telinga kiri, vertigo, titik Shi xuan ibu jari, Shi xuan jari tengah, ginjal kiri dan kanan juga harus dirangsang. Dengan demikian rasa pusing dan tinitus akan hilang perlahan

9. KEMANDULAN

Terapi refleksi dapat dilakukan denan menekan daerah refleksi reproduksi, rahim / prostat kandungan/ alat reproduksi dan kelenjar hormon. Delam terapi ini diperlukan ketekunan dan kesabaran.

10. DEPRESI

Daerah refleksi yang efektif terletak pada limpa, kelenjar hormon, hati cemas dan kelelahan. Bagi penderita depresi yang disertai kelelahan fisik lakukan istirahat yang cukup dan jangan lupa makan secara teratur.

11. MUDAH TERSINGGUNG

Sasaran terapinya terutama pada lambung, prosat, buah zakar rahim/ prostat, hipertiroid (kelenjar gondok), kelelahan dan lever. Saat merasa tersinggung rangsanglah daerah tersebut dalam beberapa menit dengan demikian emosi akan berkurang perlahan-lahan. Selain itu beristirahatlah yang cukup dan alihkan emosi kepada hal lain dengan berpikir secara positif, rileks, dan bersyukur serta komsumsikan makanan yang bergizi seimbang.

12. GANGGUAN FISIOLOGIS

Daerah refleksi untuk gangguan fisiologis terletak pada bagian anak ginjal kiri, anak ginjal kanan, rahim / prostat, tulang ruas pinggang hati cemas dan kelenjar hormon. Jika dilakukan setiap hari perangsangan pada bagian tersebut akan berkhasiat menormalkan sekresi hormon kegelisahan akibat gangguan fisiologis akan berangsur-angsur hilang.

13. INSOMNIA

Daerah refleksi yang efektif terletak di samping pangkal telunjuk yaitu daerah insomnia dan banyak mimpi / menopause. Selain itu lakukan pula perangsangan sekaligus pada zona hiperteroid, lever dan lelah.

14. RAMBUT RONTOK DAN BERUBAN

Terapi dapat dilakukan dengan merangsang bagian ginjal kiri , ginjal kanan, anak gijal kanan, anak ginjal kiri, pankreas, buah zakar / indung telur kiri, buah zakar / indung telur kanan, limpa hiperteroid, tulang ruas pinggang, paru-paru kanan, paru-paru kiri penyakit, penyakit kewanitaan dan kelenjar hormon.

15. JERAWAT

Refleksi dapat dilakukan pada daerah lambung , usus, hiperteroid, lever paru-paru kiri dan paru-paru kanan.

16. GANGGUAN MENOPAUSE

Refleksi dapat dilakukan dengan merangsang daerah refleksi yang terletak di pangkal telunjuk juga di bagian banyak mimpi / menopause, lever, hiperteroid, limpa, rahim, prostat, reproduksi dan kelenjar hormon perangsangan tersebut tidak hanya meningkatkan sekresi hormon tapi sekaligus menenangkan pikiran.

17. GAIRAH SEKSUAL MENURUN

Daerah refleksi yang efektif terletak dibagian rahim/ prostat, lever, lambung, lelah, kelelahan, anak ginjal kiri, anak ginjal kanan, ginjal kiri, ginjal kanan, kelenjar hormon, buah zakar / indung telur kanan, buah zakar / indung telur kiri dan reproduksi ada baiknya sekaligus merangsang meridian usus besar. Dengan demikian khasiat yang diperoleh akan lebih baik.

18. PENYAKIT JANTUNG

Daerah refleksi yang tepat terdapat pada denyut jantung tidak beraturan, debar-debar, jantung bagian kanan dan cabang saluran pernapasan.

19. DIABETES

Daerah refleksi yang efektif di sekitar pangkal ibu jari tangan kanan. Jika daerah refleksi tersebut terasa sakit kemungkinan tubuh memang menderita diabetes. Lakukan rangsangan pada darah refleksi pankreas, limpa, hiperteroid, meridian limpa dan kelenjar hormon.

20. PENYAKIT LEVER

Area refleksi untuk penyakit lever yaitu lever, limpa, pembengkakan dan penggumpalan, dan hati cemas, yang merupakan tempat refleksi untuk melacak kelainan lever. Coba lakukan perangsangan pada titik tersebut. Bila tidak enak atau sakit, itu pertanda terjadi gangguan pada lever lakukan terapi dengan tekun.

21. PENYAKIT GINJAL

Terapi refleksi yang efektif untuk penyakit ginjal terletak di ginjal kiri dan kanan. Titik-titik yang berkaitan dengan penyakit ginjal seperti anak ginjal kanan, anak ginjal kiri kandung kemih dan rahim / prostat juga baik dirangsang. Pengobatan penyakit ginjal umumnya memakan waktu yang lama, maka terapi reaksi perlu dilakukan dengan tekun.

22. LUKA LAMBUNG DAN LUKA USUS 12 JARI

Jika lambung dan usus sakit, sakitnya juga dapat dirasakan pada titik refleksi lamung dan usus. Maka tekanlah titik tersebut. Selain itu rangsanglah area refleksi Gastroptosia, usus 12 jari dan pankreas. Meridian usus besar dan meridian lambung sebaiknya dirangsang sekaligus. Tapi jika terjadi pendarahan jangan lakukan terapi refleksi, kecuali gejalanya telah ringan dan sembuh.

23. DENYUT JANTUNG CEPAT DAN NAFAS PENDEK

Terapi refleksi dapat dilakukan dengan merangsang titik Bronkhus atau cabang saluran pernapasan, paru-paru kanan, paru-paru kiri denyut jantung tidak beraturan dan berdebar-debar. Untuk membantu perangsangan titik akupunktur dapat juga dilakukan pada Zhongchong yang posisinya terletak disamping kuku jari tengah dan He Gu.

24. GANGGUAN LAMBUNG DAN SELERA MAKAN BERKURANG

Dapat dilakukan terapi refleksi untuk mengurangi sesak lambung dan menurunnya nafsu makan. Daerah refleksi yang efektif untuk gangguan lambung duudenum atau usus 12 jari, anak ginjal kanan dan anak ginjal kiri.

25. DIARE

refleksi untuk penyakit diare dapat dilakukan dengan menekan daerah usus, meridian usus kecil, meridian usus besar, lambung, radang kandung empedu, meridian empedu, maag dan usus, dan zona reaksi pankreas. Rangsanglah bagian tersebut selama beberapa menit dan gejalanya akan terkendali perlahan-lahan. Jika terserang diare kronis perangsangan pada daerah refleksi dapat dilakukan setiap hari. Selain itu penderita harus menjernihkan pikiran dan menghindari hal-hal yang menyebabkan stress.

26. SULIT BUANG AIR BESAR

Daerah refleksi untuk konstipaso terletak di zona konstipasi yaitu pada bagian perut bagian tengah, lambung, ginjal kanan, ginjal kiri, meridian usus kecil dan meridian usus besar.

27. RASA LELAH KRONIS

Daerah refleksi yang tepat adalah lever, lelah dan kelelahan, sebaiknya perangsangan dilakukan pada kedua telapak tangan secara bergantian. Lakukan juga kombinasi perangsangan pada zona refleksi lambung, kandung kemih, limpa dan tulang ruas pinggang.

28. RABUN PADA USIA LANJUT

Lakukan rangsangan pada daerah refleksi yang terletak di jari kelingking, mata kiri, mata kanan, lever, ginjal kiri, ginjal kanan.

29. KEGEMUKAN (OBESITAS)

Daerah refleksi yang efektif untuk kegemukan adalah lambung, tulang ruas pinggang dan usus 12 jari. Sedangkan bagi wanita kegemukan yang telah menopause perlu merangsang bagian banyak mimpi / menopause.

30. MENUNDA PENUAAN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN

Daerah refleksi yang efektif terletak pada lever, anak ginjal kanan, anak ginjal kiri, limpa dan rahim/ prostat.
31. ALERGI

Terapi refleksi dapat dilakukan pada daerah anak ginjal kanan, anak ginjal kiri, limpa, lever, paru-paru kanan, paru-paru kiri dan kelenjar hormon.

32. MENGOMPOL

Daerah refleksi yang efektif adalah titik mengompol yang terletak di jari kelingking, kandung kemih, ginjal kiri, ginjal kanan, anak ginjal kiri, anak ginjal kanan. Bagi yang kurang lancar buang air kecil dapat merangsang area kurang lancar buang air kecil terletak di sebelah atau berseberangan dengan daerah mengompol.

33. HIPERHIDROSIS (KERINGAT BERLEBIHAN)

Terapi refleksi dapat dilakukan di area hiperteroid, tulang ruas leher tulang pinggang, kelenjar hormon paru-paru kiri, dan kanan usus 12 jari. Kalau refleksi dilakukan dengan tekun akan berkhasiat menormalkan sekresi hormon, sehingga keringat akan kembali normal.

Dikutip dari sini 


Gambar Meridian Syaraf di Tangan

Di dalam tubuh kita terdapat 12 jalur atau meridian syaraf yang masing-masing berhubungan dengan tiap-tiap organ di tubuh. 6 jalur di tangan dan 6 jalur lainnya di kaki. Jalur-jalur tersebut adalah :

1. Jalur paru-paru : Dimulai dari titik Sau Yang yang terdapat di sisi luar
pergelangan atas ibu jari. Jalur ini berhubungan erat dengan paru-paru.

2. Jalur usus besar : Dimulai dari titik Sang Yang , terletak dibawah kuku
jari telunjuk. Jalur ini menunjukan system pencernaan yang kurang lancar.

3. Jalur pembungkus jantung: Dimulai dari titik Chong Zhong, terletak di bawah
kuku jari tengah. Jalur ini mempengaruhi kegiatan jantung, peredaran darah, dan usus kecil.

4. Jalur san chiau : Dimulai dari titik Kwan Zhong, terletak dibawah kuku
jari manis. Titik ini mengatur system limfe dan system hormon.

5. Jalur jantung : Dimulai dari titik Sau Zhong, terletak di bawah kuku
jari kelingking sebelah dalam. Berfungsi untuk mengatur fungsi jantung dan peredaran darah.

6. Jalur usus kecil : Dimulai dari titik Sau Zhe, terletak dibawah kuku jari
kelingking sebelah luar. Titik ini mengatur kegiatan usus kecil, misalnya sembelit.


  

Dikutip dari sini