Rabu, 22 Februari 2012

Istilah Boso Jowo


Jeneng Anak Kewan

Anak Asu : Kirik
Anak Ayam : Kuthuk
Anak Angkrang : Kroto
Anak Bandheng : Nener
Anak Bantheng : Cendhet
Anak Babi : Gambluk
Anak Baya : Rete
Anak Banyak : Blegur
Anak Bebek : Meri
Anak Bulus : Kethul
Anak Cecak : Sawiyah
Anak Celeng : Genjik
Anak Cacing : Lur
Anak Coro : Mendhet
Anak Dara : Piyik
Anak Emprit : Indhil
Anak Gajah : Bledhug
Anak Garangan : Rase
Anak Gangsir : Clondo
Anak Gagak : Engkak
Anak Gemak : Drigul
Anak Gundhik : Rayap
Anak Iwak : Beyong
Anak Jaran : Belo
Anak Jangkrik : Gendholo
Anak Kancil : Kenthi
Anak Kadal : Tobil
Anak Kebo : Gudel
Anak Kemangga : Ceriwi
Anak Kethek : Munyuk
Anak Konang : Endrak
Anak Kodok : Precil
Anak Kucing : Cemeng
Anak Kutuk : Kotesan
Anak Lawa : Kampret
Anak Laler : Singgat
Anak Lamuk : Jenthik
Anak Lele : Jabrisan
Anak Luwing : Gonggo
Anak Lutung : Kenyung
Anak Luwak : Kuwuk
Anak Manuk : Piyik
Anak Macan : Gogor
Anak Merak : Uncung
Anak Menjangan : Kompreng
Anak Menthok : Minthi
Anak Sapi : Pedhet
Anak Singa : Dibal
Anak Tawon : Gana
Anak Tambra : Bokol
Anak Tekek : Celoto
Anak Tikus : Cindhil
Anak Tongkol : Cengkik
Anak Tuma : Kor
Anak Urang : Grago
Anak Ula : Kisi
Anak Walang : Dhogol
Anak Wedhus : Cempe
Anak Welut : Udhet
Anak Yuyu : Beyes

Jeneng Godhong-godhongan

Godhong Asem : Sinom
Godhong Aren : Dliring
Godhong Cocor bebek : Tiba urip
Godhong Dhadhap : Tawa
Godhong Gebang : Kajang
Godhong Gedhang enom : Pupus
Godhong Gedhang tuwa : Ujungan
Godhong Gedhang garing : Klaras
Godhong Jati : Jompong
Godhong Jambe : Dedel/Pracat
Godhong Jarak : Bledheg
Godhong Kates : Gampleng
Godhong Kluwih : Kleyang
Godhong Kacang brol : Rendheng
Godhong Kacang lanjaran : Lembayung
Godhong Kelor : Sewu
Godhong Krambil enom : Janur
Godhong Krambil tuwa : Blarak
Godhong Lombok : Sabrang
Godhong Lempuyang : lirih
Godhong Mlinjo : So
Godhong Pring : Elarmanyura
Godhong Pari : Damen
Godhong Randhu : Baladhewa
Godhong Siwalan : Lontar
Godhong Tela : Jlegor
Godhong Tales : Lumbu
Godhong Turi : Pethuk
Godhong Tebu teles : Momol
Godhong Tebu garing : Rapak
Godhong Waluh : Lomah lamah

Jeneng Kembang

Kembang Aren : Dangu
Kembang Blimbing : Maya
Kembang Cubung : Torong
Kembang Cengkeh : Polong
Kembang Duren : Dlongop
Kembang Dhadhap : Celung
Kembang Garut : Grameng
Kembang Gori : Angkup
Kembang Ganyong : Puspanyidra
Kembang Gembili : Seneng
Kembang Gedhang : Ontong/Tuntut
Kembang Jambe : Mayang
Kembang Jati : Janggleng
Kembang Jagung : Jeprak/Sinuwun
Kembang Jambu : Karuk
Kembang Jarak : Juwis
Kembang Kopi : Blanggreng
Kembang Kacang : Besengut
Kembang Kara : Kepek
Kembang Kencur : Sedhet
Kembang Kanthil : Gadhing
Kembang Kelor : Limaran
Kembang Kapas : Kadi
Kembang Kecipir : Cethethet
Kembang Kluwih : Onthel
Kembang Krokot : Naknik
Kembang Krambil : Manggar
Kembang Lombok : Menik
Kembang Lamtoro : Jedhidhing
Kembang Mlinjo : Kroto
Kembang Nangka : Babal
Kembang Pete : Pendul
Kembang Pandhan : Pundhak
Kembang Pace : Nyreweteh
Kembang Pring : Krosak
Kembang Pohong : Ingklik
Kembang Randhu : Karuk
Kembang Salak : Ketheker
Kembang Suruh : Drenges
Kembang Tales : Pancal
Kembang Tebu : Gleges
Kembang Timun : Montro

Jeneng wit, Jeneng woh, Jeneng isi, Jeneng penthil

Jeneng Penthil

Pentil Asem : Cempaluk
Pentil Jambu : Karuk
Pentil Jagung : Janten
Pentil Jambe : Bleber
Pentil Krambil : Cengkir
Pentil Kacang : Besengut
Pentil Manggis : Blibar
Pentil Nangka : Babal
Pentil Pelem : Pencit
Pentil Randhu : Plencing
Pentil Mlinjo : Kroto
Pentil Semangka : Plonco
Pentil Timun : Serit

Jeneng Isi-isian

Isi Asem : Klungsu
Isi Duren : Pongge
Isi Kluwih : Bethem
Isi Nangka : Beton
Isi Pelem : Pelok
Isi Randhu : Klentheng
Isi Salak : Kenthos
Isi Semangka : Kwaci
Isi Sawo : Kecik
Isi Kecipir : Botor
Isi Jambe : Jebug
Isi Kates : Trempos
Isi Krambil : Kenthos
Isi Kluwak : Pucung
Isi Mlinjo : Klathak

Jeneng Woh-wohan

Woh Aren : Kolang kaling
Woh Bengkowang : Besusu
Woh Cengkeh : Polong
Woh Gebang : Krandhing
Woh Jati : Janggleng
Woh Kesambi : Kecacil
Woh Kanthil : Gandhek
Woh Kelor : Klenthang
Woh So : Mlinjo
Woh Turi : Klentang
Woh Uwi : Katak

Wit=witan

Wit Jagung : Tebon
Wit Telo : Lung
Wit Aren : Ruyung
Wit Pari : Damen
Wit Jambe : Pucang
Wit Gedhang : Debog
Wit Siwalan : Tal
Wit Kapuk : Randhu
Wit Kacang : Rendheng
Wit Pring tuwa : Bungkilan
Wit Pring enom : Bung
Wit Mlinjo : So
Wit Krambil : Glugu
Wit Jati enom : Janggelan

Jeneng Tali lan jeneng Wektu

Tali

Amben : Tali weteng jaran
Dhadhung : Tali kanggo nancang sapi
Dhandan : Tali kanggo nggeret glondhongan kayu
Elis : Tali kendhali
Goci : Tali layangan
Godhi : Tali gombal
Jala jala : Tali kanggo mbendheng kelir
Janget/Ulap ulap : Tali blebet garane pethel
Jejet : Tali plipitan
Keluh : Tali ing irung sapi
Klanthe : Tali caping
Koloran/Usus usus : Tali Kathok
Pluntur : Tali kanggo nggantung gong/nyangga gamelan
Salang : Tali pikulan
Sawed : Tali pasangan sapi
Sendheng : Tali gendhewa/langkap
Setagen/Sabuk/Setut : Tali weteng wong
Suh : Tali sapu
Tutus : Tali saka irat iratan pring/penjalin
Ulur : Tali kanggo ngulukake layangan
Upat upat : Tali pecut
Uwed : Tali kanggo ngubengake gangsingan

Wektu

Watara jam 06 esuk diarani : Byar
Watara jam 09 esuk diarani : Gumatel
Watara jam 10 esuk diarani : Pecat sawet/Wisan gawe
Watara jam 12 awan diarani : Bedhug
Watara jam 02 awan diarani : Lingsir kulon
Watara jam 03 awan diarani : Ngasar
Watara jam 05 sore diarani : Tunggang gunung
Watara jam 05:30 sore diarani : Tiba layu
Watara jam 06 sore diarani : Magrib/Surup/Sandikala
Watara jam 07 wengi diarani : Ngisak
Watara jam 09 wengi diarani : Sirep bocah
Watara jam 11 wengi diarani : Sirep wong
Watara jam 12 wengi diarani : Tengah wengi
Watara jam 01 wengi diarani : Lingsir wengi
Watara jam 02 wengi diarani : Titiyoni
Watara jam 03 wengi diarani : Jago kluruk sepisan
Watara jam 04 wengi diarani : Subuh/Jago kluruk kapindho
Watara jam 05 esuk diarani : Saput lemah/Parak esuk 

Candraning Manungsa

alise
:
nanggal sepisan
astane
:
 nggendhewa
athi-athine
:
 ngudhup turi
awake
:
 ramping
bangkekane
:
 nawon kemit
bathuke
:
 nyela cendhani
bokonge
:
 manjang ngilang
brengose
:
 nglaler menclok
brengose
:
 nguler keket
cahyane
:
 sumunu/ sumunar
cahyane
:
 ngalentrih
drijine
:
 mucuk eri
godhge
:
 simbar rumembun
gulune
:
 ngelung gadhung
gulune
:
 ngolan-olan
eseme
:
 kaya madu
eseme
:
 pahit madu
idepe
:
 tumenga ing tawang
irunge
:
 kencana pinatar
irunge
:
 mbangir
irunge
:
 ngudhup mlathi
kempole
:
 ngembang pudhak
kempole
:
 nyikil walang
lakune
:
 macan 1uwe
lakune
:
 mager timun
lembehane
:
 mblarak sempal
lambene
:
 manggis karengat
lambene
:
 nggula satemlik
lengene
:
 nggandhewa pinenthang
mripate
:
 blalak-blalak
mripate
:
 ndamar kanginan
netrane
:
 liyep alindri
pakulitane
:
 ngulit langsep
pakulitane
:
 ireng manis
pamulune
:
 ambengle kiris
pamulune
:
 prada binabar
pawakane
:
 gagah pidegsa
pawakane
:
 ramping
pipine
:
 nduren sajuring
polatane
:
 ruruh jatmika
praene
:
 sumunar
pundhake
:
 nraju emas
rambute
:
 ngandhan-andhan
rambute
:
 ngembang bakung
sinome
:
 micis wuncah
sinome
:
 mbibis mabur
slirane
:
 sidhet singset
solahe
:
 merak ati
susune
:
 nyengkir gadhing
swarane
:
 ngombak banyu
tangane
:
 nggandhewa pinenthang
tungkake
:
 bunder lir jinangka
ulate
:
 sumeh / sumunar
untune
:
 miji timun
untune
:
 ngelar kombang
wange
:
 ngungkal genang
wange
:
 nyangkal putung
watake
:
 andhap asor
wentise
:
 mukang gangsir
wentise
:
 ndamen meteng

Dikutip dari sini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar